အင်ဂျင်နီယာအသင်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်ဌာနတွင် ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီခွဲများကို တာဝန်ယူရသော ဂျာမန်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအပါအဝင် အတွေ့အကြုံရင့် အင်ဂျင်နီယာ ၁၂ ဦးရှိသည်။

လျE-mail ကို